Didžiausia ir gražiausia Žemaitijos upė. Keliaujatys Minijos upe turi puikią galimybę susipažinti su savita Žemaičių krašto gamta, pakrantėse esančiais kultūros paveldo objektais, istorijos ir gamtos paminklais, saugomomis teritorijomis bei apsistoti gražiose stovyklavietėse.

Planuojantiems kelionę Minijos upe, siūlome:

2-3 valandų maršrutai 8-12 km.
6-10 valandų maršrutai 18-24 km.
2-ų dienų maršrutai 32-40 km.
3-ų dienų maršrutai (atstumos priklauso nuo pasirengimo ir plaukimo plano)
3-5 valandų ekstremalus maršrutas legendinėmis Dyburio kilpomis 13 km.

Galimi maršrutai iki 8 dienų

Apie miniją

Mi̇̀nija (vok. Minge) – vakarų Lietuvos upė, dešinysis Nemuno intakas.

Minijos baseino plotas – 2942,1 km². Didžioji baseino dalis nesimetriška, nes dėl jūros artumo dauguma intakų žemiau Salanto žiočių yra kairieji. Čia iškrenta daugiausia kritulių, palyginus su kitų Lietuvos upių baseinais. Dėl prasto dirvos laidumo ir didelio nuolydžio apie pusė iškritusio vandens nuplukoma.

Minijos vidurupio slėnio plotis 0,6 – 1 km, o žemiau Priekulės jis tampa negilus ir visai išnyksta. Krantų aukštis vidurupyje ir žemupyje yra 1 – 3,5 m, atodangose 10 – 15 m. Žemupyje krantai labai žemi (iki 0,5 m), todėl nuo užtvindymo saugo pylimai. Upės vaga aukštupyje ir vidurupyje smarkiai vingiuoja, palieka daug senvagių. Aukštupio vagos plotis 20 – 25 m, vidurupio 30 – 35 m, žemupio – iki 50 m. Vagoje pasitaiko daug rėvų, riedulių, ypač tarp Stalgėnų ir Nausodžio, bei ties Dyburiais. Gylis seklumose 0,3 – 1 m, kitur 1,5 – 3 m. Žemupio vagos gylis 6 – 7 m. Tėkmė lėta (0,1 – 0,2 m/s), ypač žemiau Gargždų.

Minija kilmė - upėvardžio kilmė neaiški, panašių atitikmenų kitose baltų kalbose nerasta. Bandoma sieti su žodžiais mynė („klampynė, liūnas“), myniava („kas suminta, ištrypta“), miniava(„veronika, brantas, pūkūnė“). Sąsają su kemsynėmis, pelkėmis rodytų ir tai, kad šaknis *min- gali būti kito balsiokaitos laipsnio nuo *main-, kas indoeuropiečių kalbose reiškia pelkynę.

Baidarių nuoma Minija